Privacy

Chauffeursdiensten Nederland en gegevensverwerking

Indien u een Chauffeursdiensten Nederland een dienst afneemt, dient u gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats aan Chauffeursdiensten Nederland te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratie van Chauffeursdiensten Nederland opgeslagen. Op basis van de privacywetgeving heeft u als klant het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar: Chauffeursdiensten Nederland Savannahweg 17 3542 AW Utrecht, Nederland

Chauffeursdiensten Nederland  en privacy

Chauffeursdiensten Nederland gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en geeft daarom duidelijk in haar Privacy Disclaimer aan dat de persoonsgegevens van haar clientèle niet aan derden worden verstrekt. Dit doet Chauffeursdiensten Nederland alleen wanneer Chauffeursdiensten Nederland in het kader van haar dienstverlening derden inschakelt, wanneer Chauffeursdiensten Nederland redenen heeft om de kredietwaardigheid van een cliënt te onderzoeken, of wanneer Chauffeursdiensten Nederland op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is persoonsgegevens te verstrekken. De privacy van de cliënt staat bij Chauffeursdiensten Nederland dus hoog in het vaandel. Daarom heeft Chauffeursdiensten Nederland ook Privacy Voorwaarden opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze Chauffeursdiensten Nederland met de privacy van haar cliënten omgaat. Chauffeursdiensten Nederland leeft daarbij te allen tijde de toepasselijke regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na.

Chauffeursdiensten Nederland en uw gegevens

Wanneer u cliënt wilt worden van Chauffeursdiensten Nederland, dient u een aantal gegevens in te vullen zoals u naam, adres, woonplaats.
  1. Om een dienst te kunnen leveren en factureren heeft Chauffeursdiensten Nederland bepaalde gegevens van u nodig. Wij vragen daarbij alleen om gegevens die we echt nodig hebben. Chauffeursdiensten Nederland verzamelt de naam- en adresgegevens van haar clientèle voor de administratie en voor verbetering van de dienstverlening.
  2. Chauffeursdiensten Nederland is op grond van de Nederlandse wet verplicht de correcte naam- en adresgegevens van haar cliënten te registreren. Een internet provider is namelijk gehouden mee te werken aan justitiële verzoeken met betrekking tot de verstrekking van bepaalde gegevens aan en het aftappen van internetverkeer door autoriteiten. Hierbij kan worden gedacht aan een onderzoek door de politie naar iemand die kinderporno verspreidt via het internet.
  3. Tijdens het gebruik van de dienst houden we ook bepaalde gegevens bij. Ook hier gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening. Dit zijn de zogenaamde verkeersgegevens, gebruikt voor “het overbrengen van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk of voor de facturering ervan”. Het gaat ons er daarbij niet om te weten wat u op uw website of met uw mail doet. Afhankelijk van de soort dienst of abonnement gaat het om gegevens over uw toegang tot uw website, zoals bijvoorbeeld tijdstip, IP-adres, loginnaam of klantnummer. Gegevens over de toegang gebruiken we bijvoorbeeld als er klachten zijn over de verbinding. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van uw website en de omvang van uw mailbox, omdat die bij de alle abonnementen aan maxima gebonden zijn.
 

Chauffeursdiensten Nederland Nieuwsbrief

Chauffeursdiensten Nederland stuurt haar klanten van tijd tot tijd een nieuwsbrief en/of informatie over haar diensten. Deze informatie heeft alleen betrekking op diensten en promoties van Chauffeursdiensten Nederland zelf. Wanneer u de nieuwsbrieven en informatie over de diensten van Chauffeursdiensten Nederland niet op prijs stelt, kunt u dat eenvoudig aangeven door in uw profiel in de Client Portal van Chauffeursdiensten Nederland aangeven dat u geen post meer wilt ontvangen van Chauffeursdiensten Nederland, waarna u deze informatie niet langer zult ontvangen.