Disclaimer

Kamer van Koophandel Chauffeursdiensten Nederland  is een handelsnaam van Mobiliteitsdiensten Nederland B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 17240976. Inhoud De door Chauffeursdiensten Nederland verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aansprakelijkheid Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Chauffeursdiensten Nederland kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Chauffeursdiensten Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Chauffeursdiensten Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Chauffeursdiensten Nederland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Chauffeursdiensten Nederland. Verantwoordelijkheid Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Chauffeursdiensten Nederland omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.